Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej informuje, że Gminne Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.


Zainteresowanych rodziców prosimy, aby zgłaszali chęć uczęszczania swojego dziecka wychowawcy lub w sekretariacie przedszkola do dnia 31 maja 2021r.

Wysokość stawki żywieniowej uzależniona będzie od ilości zgłoszonych dzieci.

 

Godziny pracy przedszkola pozostają bez zmian od 7.00 do 16.00.