Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

W dniach 25-27.05.2021r. odbywa się egzamin ósmoklasistów. Dla uczniów klas 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z wytycznymi dotyczącymi COVID-19 w tym czasie na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdający oraz osoby niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Świetlica może być dostępna tylko dla dzieci rodziców bezpośrednio walczących z COVID-19, na ich pisemny wniosek.