Jesteś tutaj: Główna

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

Artykuły

Biblioteczne

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Polecamy - SOWIE CZARY

 

Świat oczyma dziecka

 

Gorzka czekolada

 

Czarny Młyn

 

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej https://polona.pl/ przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

 

bibl

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej

ogłasza nabór do Gminnego Przedszkola, zerówki i klasy pierwszej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane po raz pierwszy w gminie Istebna

 

Stypendia za wyniki w nauce?

Tak, po raz pierwszy w Gminie Istebna w 2020roku             

Jak sprawić, aby wyniki nauczania naszych dzieci były coraz wyższe? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. To pytanie zadała sobie też Pani Wójt. Jednym z najlepszych  sposobów działania w celu osiągania  dobrych wyników w różnych dziedzinach  jest motywowanie. Właściwa motywacja pobudza nas do działania, minimalizuje niechęci i sprawia, że nam się po prostu chce, potrafimy wtedy przezwyciężać wiele trudności. Dlatego właśnie, z inicjatywy Wójt Gminy Istebna w roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy zostały przyznane stypendia.

             Postawiliśmy więc na motywowanie uczniów, poprzez stypendia za wyniki w nauce. Taką możliwość daje Ustawa o Systemie Oświaty w Art.90 g. Zgodnie z tym przepisem, Gmina Istebna jako organ prowadzący szkoły, przekazała do budżetów szkół środki na cele stypendialne w łącznej kwocie 12 000,00 złotych. Dyrektorzy opracowali, zgodnie z przepisami, regulaminy przyznawania stypendiów w poszczególnych szkołach oraz powołali komisje stypendialne, które analizowały wnioski. W składy komisji weszli przedstawiciele Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich.        

             Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy osiągają wysoką średnią ocen. Wysokość średniej ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Stypendium przysługuje uczniom od klasy czwartej, po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

W roku szkolnym 2019/ 2020 wypłacono 120 stypendiów w całej gminie. Niestety, czas epidemii uniemożliwił wspólne świętowanie odbioru stypendiów. Dyrektorzy  przekazali informacje o  radości dzieci i zadowoleniu rodziców, a także o tym, jak  w wielu przypadkach stypendium stało się poważną  motywacją do pracy i osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

             Gratulujemy tegorocznym  stypendystom wysokich wyników i otrzymania stypendiów. Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z Gminy Istebna, do wytężonej pracy w nowym roku szkolnym, a Wasze sukcesy będą też naszymi sukcesami. Zależy nam, aby nasze dzieci osiągały jak najwyższe wyniki nauczania.

opracowała: Danuta Konarzewska - Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty

 

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wnioskiem

 

 

Wychowawcy

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

L.p

Klasa

 Imię i nazwisko wychowawcy

Ilość uczniów

1

1a

Sylwia Solawa

22

2

1b

mgr Agata Szymańska

20

3

1c

mgr Joanna Kobielusz

22

4

2a

mgr Elżbieta Gadacz

19

5

2b

mgr Sabina Polok

 

6

2c

mgr Anna Janoszek

 

7

3a

mgr Katarzyna Juroszek

 

8

3b

mgr Mirosława Zowada

 

9

3c

mgr Anna Krężelok

 

10

4a

mgr Jarosław Hulawy

 

11

4b

mgr Henryk Gazurek

 

12

4c

dr Cecylia Suszka

 

13

5a

mgr Anna  Wawrzacz

 

14

5b

 mgr Elżbieta Krężelok

 

15

6a

 mgr Teresa Przybyła

 

16

6b

mgr Robert Biernacki

 

17

6c

 

 

18

6d

mgr Urszula Kierczak

 

19

7a

 mgr Halina  Skrzydłowska

 

20

7b

 

 

21

7c

mgr Ewa Buzek

 

22

8a

mgr Błażej Knopek

 

23

8b

mgr Barbara Bołdys- Żegocka

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

0a

mgr Renata Gorzołka

25

 

0b

mgr Wioleta Kawulok

21

 

Gr. Słoneczka

mgr Małgorzata Kaczmarczyk

24

 

Gr. Kropelki

mgr Marta Grobosz

25

 

Gr. Gwiazdeczki

mgr Anna Rudnik

25

 

Gr. Perełki

Karolina Juroszek

25