Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej

14.10.2019r.

31.10.2019r.

2.01. 2020r.

3.01. 2020r.

21.04. 2020r.

22.04. 2020r.

23.04. 2020r.

12.06. 2020r.

 

W tych dniach w szkole prowadzone będą zajęcia opiekuńcze

w świetlicy szkolnej w godz.7.00- 16.00