W związku z pytaniami dotyczącymi oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania informujemy, że
jego podstawą jest statut szkoły oraz wytyczne nauczycieli oparte na tym dokumencie. Statut
zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.
Dyrekcja ZSP w Istebnej