Jesteś tutaj: GłównaDokumentySTYPENDIA

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

 

Stypendia za wyniki w nauce?

Tak, po raz pierwszy w Gminie Istebna w 2020roku             

Jak sprawić, aby wyniki nauczania naszych dzieci były coraz wyższe? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. To pytanie zadała sobie też Pani Wójt. Jednym z najlepszych  sposobów działania w celu osiągania  dobrych wyników w różnych dziedzinach  jest motywowanie. Właściwa motywacja pobudza nas do działania, minimalizuje niechęci i sprawia, że nam się po prostu chce, potrafimy wtedy przezwyciężać wiele trudności. Dlatego właśnie, z inicjatywy Wójt Gminy Istebna w roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy zostały przyznane stypendia.

             Postawiliśmy więc na motywowanie uczniów, poprzez stypendia za wyniki w nauce. Taką możliwość daje Ustawa o Systemie Oświaty w Art.90 g. Zgodnie z tym przepisem, Gmina Istebna jako organ prowadzący szkoły, przekazała do budżetów szkół środki na cele stypendialne w łącznej kwocie 12 000,00 złotych. Dyrektorzy opracowali, zgodnie z przepisami, regulaminy przyznawania stypendiów w poszczególnych szkołach oraz powołali komisje stypendialne, które analizowały wnioski. W składy komisji weszli przedstawiciele Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich.        

             Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy osiągają wysoką średnią ocen. Wysokość średniej ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Stypendium przysługuje uczniom od klasy czwartej, po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

W roku szkolnym 2019/ 2020 wypłacono 120 stypendiów w całej gminie. Niestety, czas epidemii uniemożliwił wspólne świętowanie odbioru stypendiów. Dyrektorzy  przekazali informacje o  radości dzieci i zadowoleniu rodziców, a także o tym, jak  w wielu przypadkach stypendium stało się poważną  motywacją do pracy i osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

             Gratulujemy tegorocznym  stypendystom wysokich wyników i otrzymania stypendiów. Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z Gminy Istebna, do wytężonej pracy w nowym roku szkolnym, a Wasze sukcesy będą też naszymi sukcesami. Zależy nam, aby nasze dzieci osiągały jak najwyższe wyniki nauczania.

opracowała: Danuta Konarzewska - Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty

 

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wnioskiem