Jesteś tutaj: GłównaZ Życia ZSPHistoria

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

W 1782 roku istebnianie, mieszkańcy osady pasterskiej powstałej w XVI wieku, wznieśli pierwszą drewnianą szkołę w ogrodzie przy kościele. W tej jednoklasowej szkole dzieci zdobywały umiejętność czytania i pisania.
W latach 1817-1819 gmina wybudowała naprzeciw kościoła szkołę murowaną, dwuklasową tak zwaną Starą Szkołę. W miarę przyrostu ludności w latach 1880-1885, 1890-1900 powstały kolejne, niewielkie budynki. Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 1869r nazdór nad tymi szkołami sprawował samorząd gminny. Nauka odbywała się w języku macierzystym dzieci. Uczyli tej miary nauczyciele jak Karol Grania, który wśród mieszkańców Trójwioski upowszechniał kulturę sadowniczą czy Rudolf Szotkowski "Rechtor z Mlaskawki"

W latach trzydziestych, kiedy Istebną zainteresowały się władze wojewódzkie chcąc z niej uczynić letnią stolicę województwa, powstał projekt budowy dużej, nowoczesnej szkoły umiejscowionej na Dzielcu. Prace rozpoczęły się w sierpniu 1935 roku, a zostały zakończone w grudniu następnego roku. Nowa Szkoła - Pałac (bo tak ją nazywano) została otwarta w styczniu 1937 roku i liczyła siedem klas
i nosiła imię ks. Józefa Londzina.
Po II wojnie światowej szkoła na nowo otworzyła swe podwoje 26 maja 1945 roku dzięki staraniom Michała Juroszka - pierwszego powojennego kierownika szkoły.

W lipcu 1957 roku władze szkolne przystapiły do kapitalnego remontu budynku szkolnego. Chodziło o zmianę dachu płaskiego na spadzisty. Jednocześnie w klasach założono instalację centralnego ogrzewania. Wybudowano również sześć mieszkań dla nauczycieli tzw "przybudówka" Koszt remontu wyniósł 1,5 mln złotych. Lata 1954 - 1957 były bardzo uciążliwe dla uczniów i nauczycieli, gdyż termin zakończenia remontu przedłużał się.

W listopadzie 1957 roku oddano do użytku centralne ogrzewanie. Całość dokończono w 1958 roku. Przy okazji remontu zradiofonizowano budynek szkolny.
W 1960 roku na wniosek kierownika szkoły Franciszka Sikory, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, przydzieliło tutejszej szkole samochód osobowy marki GAZ 67. Było to prawdopodobnie jedyny przypadek w Polsce, aby szkoła podstawowa otrzymała samochód służbowy. Pojazd ten był wykorzystywany do przewozu pomocy naukowych, wyjazdów na konferencje metodyczne, a także do przywozu prowiantu na świetlicę szkolną.
W dniu 7 marca 1968 roku odbyła się w tutejszej szkole uroczystość nadania imienia Jurija Gagarina. W uroczystości brały udział władze państwowe, I sekretarz KP PZPR A. Huczek, inspektor szkolny Józef Topiarz, podinspektorzy, miejscowe władze, społeczeństwo i młodzież. Po przemówieniach i odsłonięciu portretu Jurija Gagarina młodzież przedstawiła program artystyczny na który złożyły się wiersze, tańce i pieśni w wykonaniu chóru szkolnego. Na zakończenie uroczystości wystrzelono rakiety wykonane przez uczniów z kółka rakietowego.
Jej nowym patronem został kosmonauta Jurij Gagarin (od 7 V 1968r.) W 1998 roku szkole przywrócono imię ks. Józefa Londzina.