W dniu 21.01.2016 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Gminne Przedszkole w Istebnej odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka” . Przedszkolaki, ubrane w piękne stroje góralskie, wystąpiły przed swoimi dziadkami z tańcami i piosenkami regionalnymi.

Po przedstawieniu wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Bardzo serdecznie dziękujemy instruktorom z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie za wkład i pomoc w uświetnieniu tej uroczystości.