Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

Konkurs kaligraficzny dla klas 4-8 2021

Zapraszamy do udziału w konkurs kaligraficznym dla klas 4-8 2021!

Szczegóły tutaj.

WAŻNY KOMUNIKAT – NAUKA HYBRYDOWA

Od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. nauka dla klas 4-8 będzie odbywała się w systemie hybrydowym. Oznacza to, że w danym dniu na terenie szkoły będzie uczyło się siedem klas, natomiast pozostałe siedem pracuje zdalnie i ma lekcje online. W praktyce wygląda to tak, że dzieci chodzą co drugi dzień do szkoły. W tym okresie wypadają trzy dni egzaminów ósmoklasistów (25, 26, 27 maj), są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7. Plan zajęć stacjonarnych znajduje się poniżej.

Wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole 31.05.2021r.

 

Majowe święto

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja nawiązują do wydarzeń z 1791 r., kiedy to podpisano pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Głównymi jej  autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w naszym kraju. Upamiętnia ono dzień, kiedy w Polsce zaszły duże zmiany. Ustawa Rządowa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadziła trójpodział władzy oraz częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty. Chłopom zapewniła opiekę prawną, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

 

Święta Majowe z Panem Nauczanką [Film Edukacyjny dla Dzieci]

 

DO HYMNU!