Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

EGZAMIN 2021

W dniach 25-27.05.2021r. odbywa się egzamin ósmoklasistów. Dla uczniów klas 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z wytycznymi dotyczącymi COVID-19 w tym czasie na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdający oraz osoby niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Świetlica może być dostępna tylko dla dzieci rodziców bezpośrednio walczących z COVID-19, na ich pisemny wniosek.

Informacja z UG w Istebnej dla rodziców - DOTYCZY DOJAZDÓW UCZNIÓW OD WRZEŚNIA 2021r.

Przypominamy rodzicom o konieczności złożenia do Urzędu Gminy Istebna wniosków na dowóz uczniów klas 1 – 4 i dzieci 5-6 letnich, których droga z domu do szkoły lub oddziału przedszkolnego przekracza 3 km i uczniów klas 5-8, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km.
Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w zakładce Edukacja w zakładce Dowóz uczniów do szkół lub w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek na dowóz do publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2. Załącznik nr 1 do wniosku, jeśli dowożone jest rodzeństwo wspólnie.
3. Zaświadczenie dyrektora szkoły, że dziecko jest uczniem bądź zostało zapisane do szkoły.
4. Klauzula RODO.

Komplet podpisanych dokumentów należy złożyć na biuro podawcze Urzędu Gminy do 30 czerwca br.
W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 33 855 60 87 wew.56 (pracownik Grażyna Matuszna).

KONKURS NA HERB

Zapraszamy uczniów szkoły oraz oddziałów przedszkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na herb lub makietę Istebnej. Konkurs ogłoszony jest przez GOK w Istebnej, bliższe szczegóły tutaj.