Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

KONKURS PIĘKNEGO PISANIA O PIÓRO PANI DYREKTOR - EDYCJA DRUGA

      W dniu 11 marca w naszej szkole po raz drugi został zorganizowany Konkurs Pięknego Pisania o Pióro Pani Dyrektor.  Adresowany był on do uczniów z klas I-III. Celem konkursu było: rozpowszechnienie wśród uczniów sztuki kaligrafii, rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kształtowanie charakteru (wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju), odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

      Zadaniem uczniów było kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu, rysowanie szlaczków i ilustrowanie tekstu. Teksty różniły się poziomem trudności i były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów. Ocenie podlegały: staranność pisma, estetyka pisma, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, prawidłowe łączenie liter, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

       Komisja, w skład  której wchodzili organizatorzy konkursu, stanęła przed trudnym zadaniem. Po burzliwych obradach jednogłośnie stwierdzono, że pióro Pani Dyrektor, czyli pierwsze miejsce w konkursie otrzymują:

Maja Bury z klasy 1a

Milena Legierska z klasy 1b

Lena Partyka z klasy 1c

Antoni Juroszek z klasy 2a

Wiktoria Legierska z 3a 

      Przyznano także miejsca drugie i trzecie oraz wyróżnienia.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Podziękowania kierujemy także w stronę sponsorów nagród-Rady Rodziców ZSP w Istebnej.

 

Organizatorzy konkursu: Anna Janoszek, Joanna Kobielusz, Sylwia Solawa, Agata Szymańska

 

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych w ZSP w Istebnej

22, 23, 24  lutego 2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Ze względu na przejście szkoły w tryb zdalnego nauczania termin ślubowania był stale przesuwany. Nasi uczniowie długo przygotowywali się i z utęsknieniem oczekiwali na to wydarzenie. Wraz z wychowawcami przygotowali ciekawe przedstawienie pt. „W Ołówkowym Królestwie Liter”, podczas którego zdawali egzamin przed królem Ołówkiem Straszliwym i jego żoną. Udowodnili, że posiadają wiedzę o  szkole, ruchu drogowym, porach roku i Ojczyźnie. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.    Wszystkie dzieci znakomicie zdały „egzamin pierwszoklasisty” i zostały przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na flagę Polski. Tekst ślubowania odczytały wychowawczynie klas, a pierwszoklasiści z dumą powtarzali słowa przysięgi: „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.   Pasowania tradycyjnym piórem dokonała pani dyrektor Danuta Haratyk-Woźniczka. Po ślubowaniu życzyła świeżo upieczonym pierwszoklasistom zapału do nauki, wielu sukcesów, wiary we własne możliwości i przyjaznej atmosfery w klasie. Na koniec najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy i plakietki ufundowane przez Radę Rodziców, oraz upragnione rogi obfitości przygotowane przez rodziców.

Joanna Kobielusz, Agata Szymańska, Sylwia Solawa

 

KONKURS ŁADNEGO PISANIA O PIÓRO PANI DYREKTOR (2020/2021) - II EDYCJA - 11 marca 2021r.

REGULAMIN KONKURSU ŁADNEGO PISANIA

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

               Warunki uczestnictwa w konkursie

 Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych

W konkursie bierze udział każde dziecko i pisze ten sam tekst na danym poziomie. W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora kartkach będą wykonywać następujące zadania:

  Uczniowie klasy I : odwzorowanie szlaczków wg wzoru i pisanie zdań.

   Uczniowie klasy II: -kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu, narysowanie szlaczków.

  Uczniowie klasy III -kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu, narysowanie szlaczków,

Prace konkursowe wykonywane są ołówkiem,piórem, szlaczki kredkami.

Kryteria oceny prac

 Oceny pracy dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

  • ogólne wrażenie estetyczne,
  • czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu i prawidłowy kształt liter,
  • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
  • właściwe łączenie liter,
  • równomierne położenie liter,

Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i III miejsce. Pióro otrzymują laureaci 1 miejsca. Możliwe są również wyróżnienia. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej. Najładniejsze prace ozdobią gazetkę na szkolnym korytarzu.

Konkurs przygotowały panie: Agata Szymańska, Joanna Kobielusz, Sylwia Solawa, Anna Janoszek.