Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej informuje, że Gminne Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.


Zainteresowanych rodziców prosimy, aby zgłaszali chęć uczęszczania swojego dziecka wychowawcy lub w sekretariacie przedszkola do dnia 31 maja 2021r.

Wysokość stawki żywieniowej uzależniona będzie od ilości zgłoszonych dzieci.

 

Godziny pracy przedszkola pozostają bez zmian od 7.00 do 16.00.

 

PÓŁKOLONIE 2021

Zainteresowanych rodziców prosimy o wiadomość do dyrekcji na dzienniku elektronicznym oraz doniesienie do sekretariatu szkoły wypełnionej deklaracji.

DEKLARACJA CHĘCI UCZESTNICTWA