Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp(at)istebna.com

            sp1istebna(at)wp.pl

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspominamy w tym dniu Żołnierzy Niezłomnych, którzy po II wojnie światowej stanęli do nierównej walki z komunistycznym okupantem. Za bezgraniczną miłość do wolnej Polski zapłacili najwyższą cenę. Komuniści, grzebiąc Niezłomnych w bezimiennych dołach, posiali ziarno, z którego wzrosło nowe pokolenie Polaków poszukujących prawdy o Wyklętych Bohaterach.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej także poszukiwali prawdy o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych, biorąc po raz drugi udział w konkursie organizowanym przez panią Poseł do Parlamentu Europejskiego - Jadwigę Wiśniewską. Konkurs skierowany był do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klas 6, 7, 8) i szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik konkursu mógł nadesłać prezentację multimedialną , film, utwór muzyczny/teledysk lub animację komputerową.
Prace musiały być tematycznie związane z poszczególnymi postaciami oraz wydarzeniami dotyczącymi historii Żołnierzy Wyklętych.
Nasi uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne (Dominik Kliś – klasa 8a, Dawid Urbaczka – klasa 8a, Natalia Sikora – klasa 8a, Kinga Bury – klasa 7c, Aleksandra Legierska – klasa 7c, Nadia Łacek – klasa 7b), a jedna z uczennic – Aleksandra Urbaczka ( klasa 6c) napisała i wykonała piosenkę o Żołnierzach Wyklętych do muzyki hip-hopowej. Każdy z uczniów otrzymał dyplom za uczestnictwo.
Cieszy fakt, że młode pokolenie chętnie i licznie przystąpiło do konkursu, stając się „uczestnikami sztafety pokoleń, która niesie płomień prawdy o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych do ich rodzin, szkół, wiosek i miast. Są strażnikami pamięci o heroicznej walce Niezłomnych Bohaterów. Dzięki Nim, Armia Wyklęta powraca”, jak trafnie ujęła to Europoseł Jadwiga Wiśniewska, organizatorka konkursu.
Pragnę także podziękować panu Błażejowi Knopkowi (nauczycielowi muzyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej) za pomoc przy oprawie muzycznej do autorskiej piosenki naszej uczennicy – Aleksandry.

Opracowała mgr Elżbieta Krężelok (nauczyciel historii w ZSP w Istebnej)

 

Szkolny Konkurs Recytatorski w wersji online, czyli tego jeszcze u nas nie było!

Dnia 8 kwietnia 2021 r. w naszej szkole odbył się niecodzienny i zupełnie inny niż poprzednie -  Szkolny Konkurs Recytatorski w wersji online. Jury (p. Magdalena Czepczor. P. Monika Michałek, p. Teresa Łupieżowiec i p. Cecylia Suszka) przesłuchało tudzież obejrzało 15 filmików przesłanych przez naszych uczniów. Choć niektóre z nich nie były najlepszej jakości, to jednak zdecydowana większość robiła naprawdę świetne wrażenie.  Niemal wszyscy recytatorzy wykazali się umiejętnościami aktorskimi i interpretacyjnymi.

Konkurs – jak zawsze – był podzielony na dwie kategorie wiekowe: młodszą (klasy 4-6) oraz starszą (klasy 7-8). W tej pierwszej I miejsce zajęła: Hanna Nosowicz z klasy 4c (podopieczna p. Cecylii Suszki), II – Anna Kukuczka z klasy 4a (uczennica p. Magdaleny Czepczor), a III – Hanna Michałek z klasy 5a (uczennica p. Teresy Łupieżowiec). Wyróżnienie zdobyły: Sara Kaczmarzyk z klasy 5c (przygotowana przez p. Monikę Michałek) oraz Amelia Juroszek z klasy 4c (uczennica p. Cecylii Suszki).

W starszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Julia Rucka z klasy 8b (podopieczna p. Cecylii Suszki), II – Marta Mojeścik z klasy 7a (uczennica p. Haliny Skrzydłowskiej), natomiast wyróżnienie – Aleksandra Legierska z klasy 7c (również przygotowywana przez p. H. Skrzydłowską).

Należy podkreślić, że ten trudny pandemiczny czas nie zniechęcił naszych uczniów do podejmowania bądź co bądź wymagających od nich dużego poświęcenia inicjatyw artystycznych. Wszystkim zatem serdecznie gratulujemy zaangażowania, a laureatom – sukcesów.
W tym miejscu pragnę też złożyć podziękowania informatykowi - panu Andrzejowi Suszce za pomoc przy montażu filmików.

Miejmy nadzieję, że następny konkurs odbędzie się już w tradycyjnej formie!

Cecylia Suszka – organizatorka szkolnego etapu konkursu

 

Występ laureattki konkursu Hani Nosowicz

Występ laureatki konkursu Julki Ruckiej

 

 

III Gminny Konkurs Recytatorski w Istebnej w wersji online!

12 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski  w wersji online w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 6 oraz klasy 7-8. Ogółem w konkursie wzięło udział 17 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej Trójwsi.

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi konkurs musiał mieć niecodzienną, wyjątkową formę. Nadesłane przez opiekunów filmiki z recytacjami swych podopiecznych mogło  obejrzeć jedynie kameralne grono trzech jurorów:

- Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, aktor, reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- Danuta Legierska  – polonistka, miłośniczka poezji, teatru, malarstwa i górskich wspinaczek
- Aneta Legierska – wicedyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, kierownik działu Promocji i Informacji Turystycznej .

Repertuar prezentowany przez uczestników konkursu (wybrany wiersz i fragment prozy) był zróżnicowany, a filmiki – z małymi wyjątkami – zostały dobrze nagrane. Zdecydowana większość uczniów wykazała się wysokim poziomem umiejętności recytatorskich, co jurorzy podkreślili w protokole podsumowującym to wydarzenie artystyczne. Werdyktem komisji I miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Jagna Maria Suszka (podopieczna Sylwii Michałek) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie, II miejsce – Adela Patyk (uczennica Celiny Kohut) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, a III miejsce – Klaudia Rabin (przygotowana przez Patrycję Bury) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla Hanny Nosowicz (podopiecznej Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej.

 W starszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Aleksandra Kobielusz (przygotowana przez Ewę Czulak) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej - Zaolziu, II miejsce przypadło Julii Ruckiej (uczennicy Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej, a III Katarzynie Michałek (podopiecznej Patrycji Bury)  ze Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie.Komisja przyznała też dwa równorzędne wyróżnienia reprezentantkom Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce – Zapasiekach, przygotowanym przez Klaudię Kwapisz: Magdalenie Jałowiczor i Weronice Juroszek.

Oprócz dyplomów wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej oraz GOK. W tym miejscu zatem chciałabym złożyć gorące podziękowania dla Rady Rodziców istebniańskiej szkoły oraz pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Łucji Dusek – Francuz za sfinansowanie naszej imprezy.

Szczególne słowa podziękowań kieruję też do moich współpracowników, których pomoc niezwykle sobie cenię: polonistki Haliny Skrzydłowskiej – współorganizatorki imprezy oraz informatyka - Andrzeja Suszki - autora rzetelnego montażu filmików. Wyrazy wdzięczności kieruję również do pana Józefa Zogaty, który wraz ze swoim zespołem przygotował dla jurorów ciepły posiłek w szkolnej stołówce.

Myślę, że pomimo trudnego pandemicznego czasu nasza impreza dowiodła, że „chcieć” to znaczy „móc”. Wyjątkowa formuła konkursu wymagała wielkiego poświęcenia zarówno od recytatorów, jak i ich opiekunów, a przed nami – organizatorami – postawiła wiele nowych wyzwań. I choć – wedle zapewnień jurorów – podołaliśmy tym zadaniom, to mamy jednak nadzieję, że następny konkurs odbędzie się już w tradycyjnej formie!

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy